26 april 2018

VAKINFORMATIE VOOR TECHNISCHE DIENST EN ONDERHOUD

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

120pxSmeersoftware

In deze editie van het online magazine Total Industrial Maintenance bekijken we enkele softwareoplossingen waarmee uw smeertechnische onderhoudsplanning nooit eerder zo gesmeerd verliep. Ook verneemt u onder meer waarom een goed smeerprogramma eigenlijk niet bestaat.

Michiel De Mylle
Redacteur | Assistent-Bladmanager Technische Magazines

ERGONOMISCHE WARMTEBEELDCAMERA

160pxFLIR Systems introduceert de T530 en T540 professionele warmtebeeldcamera's, ontwikkeld voor thermografen werkzaam in uiteenlopende omgevingen waaronder stroomopwekking, elektriciteitsdistributie en onderzoekslaboratoria.
Lees meer

KOOP SLIM IN VOOR MINDER SMEERFOUTEN

Voor veel bedrijven is het een serieus probleem: een magazijn vol met verschillende smeermiddelen die hun toepassing vinden bij evenveel machines en apparaten. Een situatie die de kans op fouten maken vergroot en bovendien niet gunstig is voor de tijdspanne dat een smeermiddel geopend op de plank staat en bederft.
Volledig artikel lezen

ONWETENDHEID LEIDT TOT SMEERPROBLEMEN

Een rondje langs de diverse leveranciers van smeermiddelen leert dat bepaalde 'algemene' fouten in smeertechnisch onderhoud door relatief veel bedrijven worden gemaakt.
Volledig artikel lezen

HOE DE JUISTE SMEERSOFTWARE KIEZEN?

Niet zelden denken gebruikers dat softwarepakketten als 'vanzelf' problemen oplossen. Installeren en klaar. De praktijk blijkt echter weerbarstiger en vraagt om kennis van de materie om optimaal profijt te hebben van de investering.
Volledig artikel lezen

EENVOUDIGER WERKEN MET SMEERSOFTWARE

Smeertechnisch onderhoud kan profiteren van de mogelijkheden die de huidige generatie softwarepakketten biedt. De voordelen van software liggen daarbij vooral op het vlak van het gestructureerd vastleggen van alle smeerpunten, het koppelen hiervan aan de juiste smeermiddelen en frequentie van smeren, én het vastleggen en terugkoppelen van de uitgevoerde werkzaamheden, eventueel voorzien van bijzonderheden.
Volledig artikel lezen

http://tim.pmg.eu

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
“Een goed smeerprogramma? Dat bestaat niet..."

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Torhoutsesteenweg 226, 2-6, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be