naar top
Menu
Logo Print
04/12/2019 - GAUTHIER GELDHOF

GEYSEN NEEMT DE HANDSCHOEN OP IN ZOEKTOCHT NAAR TECHNISCH PERSONEEL

Geysen Academy in Westerlo

Het tekort aan technisch geschoold personeel is een oud zeer, waar haast ieder bedrijf zich vroeg of laat mee geconfronteerd ziet, met de vergrijzing als voornaamste katalysator. Klagen dat die schaarste er is, kan dan één optie zijn; daadwerkelijk proberen om er ook iets aan te doen een andere. De firma Geysen, specialist in industrieel onderhoud, besloot de handschoen op te nemen en een forse 1 miljoen euro te investeren in een opleidingscentrum, waar men opleiding kan genieten à la tête du client, zoals dat dan heet. De doelstellingen van de initiatiefnemer lijken in ieder geval nobel. Zo hoopt men met de state-of-the-artlesruimte op korte ter­mijn niet enkel de instroom van bedrijfs­eigen technici te verhogen, maar vanaf volgend jaar ook mensen die niet werk­zaam zullen zijn bij Geysen, terdege op te leiden. Of hoe een commer­ciële in­stantie ook een hoger doel – het op­lossen van de schaarste op de arbeids­markt – kan dienen …

Geysen Academy

METIER IN DE KIJKER

Tegemoetkomen aan schaarste

Serge CasierOp 28 oktober jongstleden – tevens de verjaardag van oprichter Alex Geysen – opende de Geysen Academy in Westerlo de deuren. Veronique Geysen en Serge Casier, respectievelijk hr-manager en business deve­lopment manager, mochten tijdens het kickoff-event van het stijlvolle opleidingscentrum de aanwezigen verwelkomen.

“De beslissing om hierin te investeren vloeit rechtstreeks voort uit de vaststelling dat het almaar moeilijker wordt om de technici te vinden die we zoeken”, stak de hr-manager van wal. “Terwijl die profielen voor een bedrijf als Geysen, dat onderhoudstechnici levert voor industrieel technisch onderhoud, net het belangrijkste kapitaal vormen.”

Premie voor aanbrengen van personeel

In 2011 haalde zaakvoerder Alex Geysen nog het nieuws toen hij te kennen gaf een forse premie van 1.500 euro over te hebben voor wie een geschikte kandidaat kon doorverwijzen. Hoewel er toen wel een reactie kwam, bleek die ontoereikend om de vraag te kunnen dekken. Aangezien de groei in de jaren daarop zelfs nog crescendo ging – sinds 2014 verdubbelde de omzet van 7 tot 15 miljoen euro, werd het probleem nog meer acuut, in die mate dat het gebrek aan personeel steeds meer een rem vormde op de verdere expansie van de Westelse firma.
“Op een bepaald moment dachten we: als we die profielen niet meer vinden, kunnen we ze dan niet zelf gaan maken?”, vertelt Veronique Geysen. “Het zou uiteindelijk de insteek blijken van de Geysen Academy vandaag.”

Groepsfoto Geysen Academy
V.l.n.r.: Elke Peeters, Yentl Hendrickx (respectievelijk docent en leerling aan het Damiaaninstituut in Aarschot), voormalig Geysen marketing manager Liesbeth Lemmens en business development manager Serge Casier bij de miniatuurfabriek 

 

DOELPUBLIEK

1. In de eerste plaats eigen technici

Dat Geysen Industrial Maintenance, zoals het bedrijf voluit heet, kan bogen op een legertje aan servicetechnici, is een understatement. “Met de Academy hopen we in de eerste plaats een 100-tal eigen werknemers een pad te bieden waarbij ze kunnen groeien en zich kunnen bij- of omscholen”, vertelt Veronique Geysen. “Opleidingen binnen onze firma zijn zeker niet nieuw, maar ze zullen dus voortaan gestructureerd plaatsvinden binnen de muren van de Academy.”

2. Toekomstige werknemers met een technische basis

Naast de bedrijfseigen technici hoopt men, met het opleidingscentrum als vehikel, ook via die weg nieuwe vakmensen te kunnen aantrekken. “Voorwaarde is wel dat deze mensen reeds over een zekere technische basis beschikken, die we in de Academy verder kunnen aanvullen”, meent Veronique Geysen. “Maar dergelijke profielen zullen hier heel snel kunnen worden opgeleid tot een volwaardige Geysen-onderhoudstechnicus. Of ook concurrerende onderhoudsfirma’s hun technici hier een opleiding zullen kunnen genieten? Als ze niet de intentie hebben om bij ons in dienst te treden, wordt dat moeilijk, denk ik. Maar zeg nooit nooit.”

3. Schoolverlaters

De laatste categorie waar Geysen de pijlen op richt, zijn de schoolverlaters. “Onder hen zitten heel wat slimme jongens en meisjes, die we helaas niet kunnen aanwerven omdat ze niet over de nodige praktijkervaring be­schikken die onze klanten zoeken”, vertelt Veronique Geysen. “We hopen voor die categorie de kloof tussen het klassieke klaslokaal en de werkvloer met onze praktijkgerichte Academy te kunnen dichten.”

4. Schoolgaande jeugd

Elke PeetersGeysen heeft de intentie om samenwerkingsverbanden op te zetten met scholen uit de nabije omgeving, om zo de komende jaren zo’n 500 studenten te mogen verwelkomen. De eerste school waarmee een dergelijk partnership is opgevat, is het Damiaaninstituut in Aarschot, waar Elke Peeters de praktische en theoretische vakken van het technische en beroepsonderwijs coördineert.

“Technologie evolueert razendsnel, en als school is het financieel niet haalbaar om die snelle evolutie te kunnen volgen met up-to-date materiaal”, meent Peeters. “We zijn dus ontzettend opgetogen met de hand die de firma Geysen ons via de Academy aanreikt.”

Veronique Geysen: “Door een chronisch gebrek aan middelen is het reguliere onderwijs niet altijd mee met de allerlaatste technologieën en ontwikkelingen. We willen evenwel géén strijd aangaan met het onderwijs, maar nét daar waarin scholen niet toe komen, aanvulling en ondersteuning bieden.”

Uitstraling Geysen Academy“De cliches rond het metier van onderhoudstechnicus zijn volledig achterhaald. Met het design van de Academy willen we de idee van de onderhoudsman in een donkere loods vol olie en smeer voor eens en altijd ontkrachten”

Met Yentl Hendrickx, een van de 70 studenten van het Damiaaninstituut die een opleiding zullen genieten bij Geysen, heeft de Academy er alvast een jeugdige ambassadeur bij: “Het beeld van de onderhoudstechnicus die de hele dag in een vuile overall aan een schamel loontje moet werken, is naar mijn mening volledig achterhaald, en dat bewijst ook de miniatuurfabriek (een aaneenschakeling van de meest courante industriële technieken) in het opleidingscentrum. Initiatieven als dit doen het groeipotentieel van technisch geschoolde jongeren enkel maar toenemen.”

“De clichés rond het metier van onderhoudstechnicus zijn volledig achterhaald”, vult Geysen aan. “Met het design van de Aca­demy willen we enerzijds het gangbare idee van de onderhoudsman in een donkere loods vol olie en smeer eens en voor altijd ontkrachten, maar anderzijds willen we ook leerkrachten en leerlingen uit de standaardomgeving van een klaslokaal halen. We geloven oprecht dat de Academy voor beide doelgroepen een enorme boost kan betekenen.”

MINIATUURFABRIEK

Miniatuurfabriek

Simulatie van praktijkgebaseerde situaties

“We hebben hier een minifabriek gebouwd”, vertelt Casier. “Het gaat om een flexibele machine waar men kan instellen wat je wil bereiken. Zo kunnen we aangeven welk product we willen bekomen via RFID. Men start vervolgens met een leeg blokje, waar men – na controle – een lager in kan monteren.”

Het is volgens Casier belangrijk dat het systeem verschillende situaties kan simuleren. “Studenten moeten met diverse situaties leren om te gaan, om zo later eender waar hun functie naar behoren te kunnen uitvoeren”, vertelt Casier hierover. “Daarom hebben we ernaar gestreefd om de diversiteit wat instal­laties in de praktijk betreft, ook hier in onze minifabriek te weerspiegelen, gaande van heel eenvoudige basispneumatiek tot alles wat industriële veiligheid aanbelangt. Wanneer mag een robot werken en wanneer niet? Bovendien kan ook elk station afzonderlijk werken, middels telkens een eigen PLC, die wel onderling verbonden zijn in een netwerk. Dergelijke opstellingen komen in de meeste scholen gewoonweg niet voor.”

Moedwillig storingen veroorzaken

In de praktijk zijn er in de industrie echter behoorlijk wat standaarden in gebruik, standaarden die zich soms tegenstrijdig tegenover elkaar kunnen verhouden.

“Om die reden gaan we in het systeem ook fouten programmeren, waarop iedere storings-

technicus-in-opleiding gepast op moet zien te reageren. Wat is het probleem en hoe ga ik het zien op te lossen? Op die manier kunnen cursisten er via de minifabriek niet enkel in slagen om de basis (van elektriciteit, pneumatica, hydraulica …) onder de knie te krijgen, maar weten ze aan het einde van de rit ook perfect hoe ze bepaalde problemen uit de praktijk kunnen oplossen.”

Geysen Academy On the Road

Academy on the Road

Naast de minifabriek beschikt Geysen voortaan ook over de zogenaamde ‘Academy on the Road’, waarmee men ook andere Geysen-vestigingen (in Hasselt, Leuven, Sint-Niklaas, Torhout en Doornik) kan aandoen om er een opleiding te geven.

“Daarnaast laat de Academy on the Road ons ook toe om demo’s te geven op beurzen, in scholen, maar ook bij klanten”, vertelt Veronique Geysen. “Voor de vereiste opleiding van de docenten (train-the-trainer, waarmee docenten wegwijs worden gemaakt in alle functionaliteiten van de installatie) en de mobiele minifabriek zullen scholen een bescheiden onkostenvergoeding moeten neertellen, een kost waardoor men zich evenwel verzekerd ziet van het meest moderne lesmateriaal. Want ook wij zullen blijven investeren in de machine, om zo de nieuwste trends uit de praktijk te kunnen blijven weergeven met onze installatie.”

MODULAIR OPLEIDINGSPROGRAMMA

Serge Casier, de business development manager van de Geysen Academy, met een verleden als pneumatica-expert bij machinebouwer SMC Pneumatics, ontfermt zich over de invulling van het opleidingsprogramma.

“Aangezien we zullen werken met technici die al over wat technische bagage beschikken, en misschien zelfs al enkele jaren ervaring hebben, stellen we een modulaire en heel praktijkgerichte opleiding voorop om kort op de bal te kunnen spelen en het niveau op korte termijn op te drijven. Een standaardopleidingstraject hoef je van ons dus niet te ver­wachten, liever werken we wendbaar met modules die op eigen tempo en volgens de eigen interesses kunnen worden gevolgd. Een goeie mechanieker kan bij ons met andere woorden ook perfect starten met de basis­beginselen van elektriciteit, mocht die kennis ontbreken.”

De docenten die zullen instaan voor het aanreiken van die kennis, zullen afkomstig zijn van zowel fabrikanten van installaties als uit de academische wereld (hogescholen).

“We willen docenten die écht gespecialiseerd zijn in hun vakdomein”, vertelt Casier, hierin bijgestaan door de hr-manager. “Op dit moment voorziet CVO HIK uit Geel (dat ook participeerde in dit project) de docenten. De voorwaarde is evenwel dat die docenten ook steevast over enkele jaren praktijkervaring beschikken én dat ze volledig mee zijn met moderne technologie.”

”Als we niet willen dat technici uit de boot vallen, dan is een opleiding volgens de laatste stand der techniek, zoals we hier doen, onontbeerlijk”

IDEOLOGIE

“Inzake Industrie 4.0 lopen we in België een heel stuk achter op Azië of Amerika, waar ze op het vlak van automatisering boven de 50% zitten”, meent Casier. “Wij zitten amper op 25%, terwijl alles almaar sneller evolueert. Als we niet willen dat onze technici uit de boot vallen, dan is een opleiding volgens de stand der techniek, zoals we hier doen, onontbeerlijk”, aangevuld door Veronique Geysen: “Als ook onze concurrenten in ons kielzog kwali­tatieve opleidingen zouden beginnen aan te bieden, dan zullen wij dan wel niet meer de enigen zijn die dit doen, de grote winnaar zal uiteindelijk de onderhoudstechnicus zelf zijn. En laat net die ideologie van goed en voldoende opgeleide onderhoudstechnici op de werkvloer een toekomstbeeld zijn waar we ons als Geysen graag achter scharen!” 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

 1. Mechanica
  Onder de module mechaniek vallen zaken zoals verspaning, montage, (de)montage van lagers, uitlijning van riemen en kettingen, met verder ook een basisopleiding hydrauliek en/of pneumatica. In deze module kan men zich nog verder bekwamen via een aanvullende opleiding proportionele hydraulica, wegwijs in ventieleilanden en werken met vacuümtechniek.
 2. Elektriciteit
  Na het doorlopen van de basiscursussen Elektriciteit, Elektriciteit Industrieel en Elektropneumatiek kunnen cursisten van deze module zich verder vervolledigen met een lessenpakket rond elektrische actuatoren en/of sensoren en visiesystemen.
 3. Industrie 4.0
  In de module Industrie 4.0 leert men alles over veiligheids-PLC’s (Siemens), en 2D- en/of 3D-visiesystemen.
 4. Netwerken
  Wie deze module volgt, wordt wegwijs gewezen in de verschillende bussystemen en alles wat de industriële netwerkomgeving aangaat.
 5. Savings
  Met Savings richt de Geysen Academy zich op een zeer actueel thema: energiebesparing. Hier leert men te besparen op perslucht en eventuele luchtlekken op te sporen.
 6. Automatisatie
  Wie zijn kennis qua programmeren wenst op te vijzelen, leert in deze module hoe PLC’s kunnen worden aangestuurd en hoe men fouten kan opsporen. Het gaat uiteraard nog veel verder, over pneumatica en veiligheid tot robotica, via de aanvullende opleidingen.
 7. Soft Skills
  In deze module gaat het om meer dan louter de vakkennis, neen, hier leert men om te gaan met procedures, afspraken en andere vormen van communicatie op de werkvloer van de klant, alles wat je kan helpen om je job nog beter te doen.