naar top
Menu
Logo Print
30/10/2019 - MARJOLEIN DE WIT

WANNEER ONDERHOUD ECHT VAN GOUDWAARDE IS

GOUD- EN KOPERMIJN MET EIGEN ENERGIECENTRALE

indonesie

In het hooggebergte van de Indonesische provincie Papoea bevindt zich de Grasberg goud- en kopermijn die gebruikmaakt van een indrukwekkende energiecentrale bestaande uit twee delen. Een kolencentrale en enkele tientallen dieselgeneratoren. Deze worden beheerd en onderhouden door een van de vele technische diensten van Stork bestaande uit mensen van verschillende nationaliteiten waaronder veel locals. Het onderhoud moet daarbij worden uitgevoerd in een omgeving vol uitdagingen die niet enkel op technisch vlak liggen.

GOUD- EN KOPERMIJN MET EIGEN ENERGIECENTRALE

Alle energie die nodig is om het goud en koper uit de mijn in het hooggebergte van Papoea te winnen, is afkomstig van een eigen energiecentrale. Deze bestaat uit een low- en een highlandgedeelte. Het deel in de lowlands betreft een kolencentrale die ongeveer 100 km van de mijn energie produceert. Deze energie wordt middels hoogspanningsleidingen naar de mijn boven in de bergen getransporteerd. Daar bevindt zich het highlandgedeelte: eveneens een energiecentrale maar dan kleiner en bestaande uit een vijftigtal dieselgeneratoren. Deze centrale zorgt voor de nodige back-up wanneer de hoofdcentrale onverhoopt niet voldoende vermogen kan leveren.

GEMELEERD GEZELSCHAP

Het beheer en onderhoud van deze energiecentrale ligt in handen van Stork die hiervoor uiteindelijk rond de honderd mensen aanstuurt. De ploeg kenmerkt zich door onder meer een positieve maar ook complexe cultuur omdat er veel verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Zo bestaat het kernteam uit vijf expats uit de Verenigde Staten en Australië; daarnaast werken er veel Indonesiërs en enkele lokale Papoea's in de TD.

emiel reinders
Emiel Reinders, Director Integrated Solutions (Stork)

“In dit team zijn alle benodigde disciplines vertegenwoordigd, variërend van werkvoorbereiders en E- en W-monteurs tot een plant manager, maintenance engineers, supervisors en verschillende staffuncties in het kader van kwaliteit en veiligheid", geeft Emiel Reinders, Director Integrated Solutions bij Stork, aan. Met dit gemêleerde gezelschap wordt op basis van verschillende types onderhoud de energiecentrale met een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid draaiende gehouden. Voor de dieselgeneratoren betekent dit vooral preventief onderhoud in de vorm van geplande stops op basis van het aantal draaiuren dat vooraf is vastgesteld. Voor de kolencentrales maakt Stork gebruik van de mogelijkheden van voorspellend onderhoud waarbij de medewerkers zich baseren op de zogenaamde 'Wharf-to-Wiremethode'.

WHARF-TO-WIREMETHODE

De 'Wharf-to-Wiremethode', die door Stork inhouse werd ontwikkeld, wordt gebruikt om de actuele conditie en prestaties van een installatie in kaart te brengen. De methode is specifiek bedoeld voor assets waarvan relatief weinig informatie beschikbaar is, wat bijvoorbeeld het geval is bij nieuwe projecten met oudere equipment, zoals ook bij dit project in Indonesië het geval is. Daarnaast valt de methode ook toe te passen voor de analyse van meer eenvoudige installaties waar geen (online)monitoring wordt toegepast en er dus geen gegevens digitaal beschikbaar zijn.

Workshop

Emiel Reinders: “Voor het onderhoud van iedere installatie is het belangrijk om te kunnen beschikken over de actuele conditie en de prestaties. Alleen dan kun je onderhoud goed inplannen met als doel de installatie veilig en werkende te houden. Wanneer deze gegevens niet digitaal beschikbaar zijn, organiseren we periodiek zogenaamde 'Wharf-to-Wireworkshops'. Hier nemen dan onder meer operatoren, onderhoudsengineers en supervisors aan deel, maar ook plant managers of andere experts die meer willen weten over een specifieke installatie (of onderdeel daarvan). Tijdens de workshop delen ze alle kennis en ervaring over de conditie en prestaties van een specifieke installatie. Vaste operatoren weten bijvoorbeeld dat het overschrijden van een bepaalde druk geheid problemen oplevert en blijven daar voorzichtigheidshalve onder. De onderhoudsmensen geven dan weer aan dat specifieke lagers iedere drie maanden aan vervanging toe zijn."

Iedere eigenschap van de installatie, vastgesteld op basis van de gemaakte opmerkingen, wordt vervolgens geanalyseerd. Hierbij probeert men de invloed op bijvoorbeeld de veiligheid voor mens, machine en omgeving, de gevolgen voor de klant zelf en financiële consequenties te ontwaren. Op basis hiervan ontstaat een zogenaamd 'risico-overzicht', waarmee men vervolgens een plan opmaakt met maatregelen op vlak van onderhoud, modificatie of vervanging. Zo is het misschien niet nodig de lagers driemaandelijks te vervangen wanneer de machine opnieuw wordt uitgelijnd. Of wellicht moet er een drukbegrenzer worden geplaatst die problemen voorkomt wanneer een andere operator in dienst wordt genomen ...

indonesie

Door de workshops periodiek te organiseren en daarbij gebruik te maken van checklists, is de kans klein dat er zaken over het hoofd worden gezien.

EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Correctief onderhoud is onvermijdelijk

Naast preventief en voorspellend onderhoud wordt er ook relatief veel correctief onderhoud uitgevoerd. “Daar ontkom je bijna niet aan vanwege de ruwe omstandigheden en het onherbergzame terrein", vertelt Reinders. “Ten eerste hebben we te maken met extreme klimatologische omstandigheden. Er kan op het Indonesische eiland in korte tijd veel regen vallen, wat dan weer kan leiden tot onverwachte aardverschuivingen. Anderhalf jaar geleden zorgde hevige regenval nog voor het wegspoelen van een deel van de berg en een van de generatoren. Een direct risico dus voor de gehele transportlijn van energie van de kolencentrale aan de kust naar boven in de kolenmijn. Om die reden is de back-up in de vorm van de bovengelegen generatoren van groot belang."

Dit belang geldt overigens ook ten aanzien van de medewerkers in de mijn. “Vergeet niet dat zij maar één doel hebben en dat is zo snel mogelijk zoveel mogelijk grondstoffen te delven. Dat kan betekenen dat er onverwacht meer of zwaardere apparatuur wordt ingezet die meer vermogen trekt dan beoogd en waarop de energiecentrale niet is berekend. Wanneer die het dan laat afweten, zijn de reacties navenant en is het zaak om de energievoorziening weer zo snel mogelijk 'up & running' te krijgen. Wat in principe ook steevast lukt, maar ook dit valt dus onder 'onvoorziene en extreme omstandigheden'."

"De mijnwerkers hebben maar één doel: zo snel mogelijk zoveel mogelijk grondstoffen delven. Dat kan betekenen dat er onverwacht meer of zwaardere apparatuur wordt ingezet die meer vermogen trekt"

Zware beproeving voor infrastructuur

Verder betekenen de plaatselijke omstandigheden simpelweg een zware beproeving voor alle apparaten en machines die ter plekke worden ingezet. Alles is vuil en stoffig, ruw en onderhevig aan slijtage. Dit maakt het soms lastig in te schatten wanneer specifieke slijtagedelen aan vervanging toe zijn. Dagelijks de ogen en oren openhouden is dan ook evenveel waard als de geplande inspecties en onderhoudsbeurten. Visuele inspecties leveren informatie op over de algemene toestand van de onderdelen terwijl het gehoor een belangrijke indicatie kan bieden van waar er zich trillingsproblemen voordoen, die kunnen duiden op slijtage of uitlijnfouten door bijvoorbeeld mechanische impact of grondverschuivingen.

MEEDENKEN

Ondanks de extreme omstandigheden slagen de medewerkers van de energiecentrale erin om de benodigde elektriciteit met een hoge mate van betrouwbaarheid ter plekke te krijgen. “Onder meer door de goede resultaten ontstaan er voor ons steeds meer mogelijkheden om mee te denken in het hele onderhoudsproces", geeft Reinders aan. “Zo worden we op dit moment betrokken bij de ontwikkeling van de energievoorziening behorende bij een geplande uitbreiding van de mijn. Door de mogelijkheid om in dit vroege stadium mee aan tafel te zitten, wordt in het engineeringproces direct rekening gehouden met het toekomstige onderhoud. Dit is niet enkel gunstig voor de onderhoudsmensen die hierdoor hun werkzaamheden veiliger en efficiënter kunnen uitvoeren, maar tevens voor de klant zelf die hierdoor zeker te maken krijgt met een gunstiger TCO. De kennis en ervaring van mensen die al jaren on site werken, zijn hierin goud waard." indonesie