naar top
Menu
Logo Print

TD NYRSTAR BEHEERST VARIETEIT AAN TECHNIEKEN

En zet sterk in op het zelf opleiden & ontwikkeling van haar mensen

In Budel staat één van de grootste productielocaties van zinkproducent Nyrstar. Een wereldwijd opererend bedrijf waar een 55 man sterke TD verantwoordelijk is voor het onderhoud aan alle benodigde machines en installaties. Om de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van het productieproces te maximaliseren, hanteert Nyrstar wereldwijd en binnen elk vakgebied de methodologie van 'Operational Excellence'.

ZINKPRODUCENT

Dit onderhoudsteam is verantwoordelijk voor de afdeling ‘roosting'

De Nyrstar locatie in Budel is de enige zinkfabriek van Nederland. Ruim 450 mensen houden zich bezig met alles wat nodig is om vanuit zinkconcentraat en recyclagemateriaal zinkmetaal te produceren. Heel grof gezegd verloopt dit chemisch/ metallurgische proces in drie stappen. In de eerste fase ondergaat het ruwe erts een behandeling binnen de afdeling 'roosting'. Hier wordt met behulp van zuurstof de zwavel vrijgemaakt. Dit gebeurt door omzetting naar het gasvormige zwaveldioxide dat terug wordt omgezet in zwavelzuur als verkoopbaar bijproduct. De overgebleven zinkoxide gaat door naar de loogafdeling, waar het in oplossing wordt gebracht met zwavelzuur. Die processtap, in combinatie met diverse reinigingsstappen, leidt tot het verwijderen van verschillende metalen (zoals koper, cadmium, zilver en lood) uit de oplossing. Wat overblijft, is een zuivere zinkoplossing die wordt onderworpen aan een elektrolyseproces. Hierbij slaat het zink neer op plaatvormige kathodes. De hiermee gerealiseerde zinkplaten (ongeveer 50 kg per stuk) worden tot slot naar de gieterij getransporteerd waar zij worden omgesmolten tot blokken zuivere zink. De blokken variëren in gewicht van 25 tot 4.000 kg en worden door zinkverwerkers onder meer gebruikt bij de productie van auto-onderdelen en consumentenartikelen zoals elektronica. Ook in de medische en bouwindustrie wordt veel gebruik gemaakt van zink.

ORGANISATIE ONDERHOUD

Om alle processen veilig, betrouwbaar en efficiënt te laten verlopen, beschikken deze afdelingen voor het onderhoud ieder over een eigen onderhoudschef, meewerkend voorman (zowel mechanisch als elektrisch) en verschillende monteurs. De afdeling Procesautomatisering en de Civieltechnische Dienst zijn beschikbaar voor alle afdelingen. In totaal zijn hiermee in Budel zo'n 55 mensen werkzaam in het onderhoud. Hans Hakkens, al 26 jaar werkzaam bij Nyrstar en sinds zes jaar verantwoordelijk voor het asset management, geeft aan: “Dit is een behoorlijke 'club' die voornamelijk in dagdienst werkt. We hebben geen ploegendienst, wel een consignatiedienst 24/7. Daarnaast wordt veel samengewerkt met contractors. In het kader van asset management is alle equipment onderworpen aan een risicoanalyse, op basis waarvan het onderhoudsprogramma en het reservedelenbestand is opgezet.

“Elke week hebben we een bijeenkomst met een zogenaamd 'operational excellence team'; een manier van werken die door de hele Nyrstar organisatie sterk is ingeburgerd"
(Leo Gootjes, hoofd onderhoud bij Nyrstar)


OPERATIONAL EXCELLENCE TEAM

Om de verhouding tussen gepland en correctief onderhoud te verleggen naar meer gepland onderhoud, wordt binnen de TD veel aandacht geschonken aan het achterhalen van de oorzaak van storingen die invloed hebben op productie. Leo Gootjes, hoofd onderhoud van de volledige fabriek: “Elke week hebben we een bijeenkomst met een zogenaamd 'operational excellence team'; een manier van werken die door de hele Nyrstar organisatie sterk is ingeburgerd. Dit betekent bij ons specifiek dat onderhoud en RE samen met operations en technologie onderzoekt hoe we de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties (continu) kunnen verbeteren. Het overkoepelende doel is het verzekeren van een veilige en maximale productie. Hiervoor brengen we in het licht van jaarlijks vastgestelde KPI's de storingen in kaart, voeren we analyses uit en komen we met verbetervoorstellen. Dit heeft de afgelopen jaren zeker zijn vruchten afgeworpen."

VOORBEELDEN

Een mooi voorbeeld van een verbetervoorstel dat nog in de steigers staat, betreft het onderhoud van de tien 'indikkers'. Dit zijn betonnen of stalen vaten met een rubber bekleding, die bedoeld zijn om vaste stof af te scheiden van vloeistof. Omdat het bij deze installaties niet eenvoudig is om in te schatten wanneer ze stuk gaan, is nu besloten om middels een preventief onderhoudsplan elk jaar (cycli van 5 jaar) twee indikkers uit bedrijf te nemen, te reinigen, te inspecteren en indien nodig te repareren. Hiermee streeft de TD naar een continue beschikbaarheid van de indikkers zonder onverwachte uitval.

Toegenomen beschikbaarheid

Een succes dat inmiddels werd gerealiseerd, ligt op het vlak van de toegepaste pompen die problemen hadden met de hoge corrosie- en erosiebelasting. Door het aanpassen van het materiaal van een aantal kritieke pompen is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bijbehorende installaties duidelijk toegenomen. Gootjes: “Het succes van deze teams zit in het feit dat ze multidisciplinair zijn. Hierdoor worden storingen vanuit verschillende oogpunten bekeken én ontstaat er een groot wederzijds begrip voor elkaars problemen en werkzaamheden."

OVERIGE OE-TEAMS

Naast het Operational-Excellence gebeuren is er ook op regelmatige basis overleg tussen Onderhoud en de zes vaste contractorfirma's die dagelijks op de site werken. Iedere twee tot drie maanden komen ze bij elkaar, met als doel wederzijds mogelijke verbeteringen te detecteren en te implementeren. Bovendien is een specifiek team opgericht dat zich bezig houdt met de 'continue verbetering' van specifieke veiligheidsthema's. Veiligheid is immers een thema dat voor alle werkgroepen op nummer 1 staat.

 

Hans Hakkens, Asset Manager bij Nyrstar“Ook al werken hier zowel jongeren als ouderen, toch is er respect over en weer. De jongere garde beseft terdege dat de seniors hen nog veel kunnen leren, terwijl onze ervaren medewerkers heel goed weten dat we jongeren nodig hebben om de continuïteit van de afdeling te waarborgen"

(Hans Hakkens, Hans Hakkens, Asset Manager bij Nyrstar)

OUD EN JONG

Iedere 'another day at the office' start de TD met een gezamenlijk overleg met de productie. Hierbij wordt de planning van die dag doorgenomen, gekeken welke storingen er de vorige dag zijn geweest en wat er nodig is om de productie die dag zo veilig en optimaal mogelijk te laten verlopen. Tevens is er iedere morgen een 'veilige start' bijeenkomst. Hierin staat veiligheid centraal en wordt gekeken naar de werkzaamheden van die dag, worden situaties besproken waaruit lering moet worden getrokken en adviezen gegeven over hoe veilig te werken. De sfeer in de groep is goed. Ondanks het feit dat hier zowel jongeren als ouderen werken die verschillen in werkhouding en vakmanschap. Hakkens: “Toch is er respect over en weer. De jongere garde beseft terdege dat de 'seniors' hen nog veel kunnen leren, terwijl onze ervaren medewerkers heel goed weten dat we jongeren nodig hebben om de continuïteit van de afdeling te waarborgen."

Interne opleidingen
Voor zowel het elektrische als het mechanische onderhoud zijn monteurs beschikbaar die in de eigen bedrijfsschool tot op het gewenste niveau worden opgeleidJong of oud: iedereen binnen Nyrstar wordt maximaal opgeleid om de benodigde werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren. Hiervoor beschikt het bedrijf over een eigen bedrijfsschool die vroeger traditioneel was en inmiddels op moderne wijze ingevuld. Gootjes: “We hebben een systeem opgezet waarbij we mensen met een elektrische en/of mechanische achtergrond aannemen en hen een tweejarige opleiding aanbieden. Daarbij lopen ze volledig mee in de fabriek maar gaan ook 1 tot 1,5 dag in de week naar school om door te kunnen groeien tot het gewenste niveau. Na deze twee jaar kunnen wij goed inschatten of deze medewerker past in het bedrijf en andersom."
“Na het behalen van het gewenste niveau krijgen zij een vast dienstverband aangeboden. Veel jongeren blijven. We hebben als Onderhoudsdienst namelijk te maken met een variëteit aan technieken, variërend van hoogspanning en PLC's/DCS, pneumatiek/hydrauliek en stoom tot pompen, zware mechanische aandrijfsystemen en persfiltersystemen. Bovendien heeft iedereen de mogelijkheid om aanvullende trainingen te volgen. Zowel op het technische vlak als trainingen in het kader van bijvoorbeeld leiding geven of persoonlijke ontwikkeling. We schenken dus veel aandacht aan 'de mens'. Het moet je overigens wel liggen. We zijn namelijk geen koekjesfabriek."