naar top
Menu
Logo Print

TD VAN ROYAL STEENSMA 'IS ER ZOET MEE'

Alle certificeringen bijhouden is ook onderhoud

Rond deze tijd draaien de machines bij Royal Steensma in Vlaardingen op volle toeren. Op verschillende lijnen wordt amandelspijs, banketspijs en marsepein vervaardigd, maar ook producten als roompoeders en decoratiesneeuw worden hier gemengd en afgevuld. De vier man sterke TD zorgt ervoor dat de zwaar belaste machines blijven draaien en is ondertussen ook bezig met het automatiseren en de inrichting van een nieuwe fabriek en werkplaats.

BAKKERIJARTIKELEN

In de spijsfabriek worden witte bonen en amandelen gemalen voor de productie van respectievelijk banketbakkersspijs, amandelspijs en marsepeinIn een prachtig oud, industrieel pand in Vlaardingen is één van de vestigingen van Royal Steensma te vinden. Dit 177 jaar jonge bedrijf is gespecialiseerd in de productie van bakkerijartikelen waarbij de vestiging in Vlaardingen zich richt op de productie van spijs, marsepein, banketpoeders en room. Wat poeders betreft, valt te denken aan banketmixen, broodpoeders, roompoeders en decoratiesneeuw. Die worden vervaardigd door het mengen van verschillende ingrediënten, waarna het homogene mengsel in verschillende verpakkingseenheden wordt afgevuld. In een ander deel van de fabriek worden aan één zijde witte bonen gekookt en verkleind, en aan de andere zijde amandelen gepeld en verkleind. De witte bonen vormen de basis voor de productie van banketspijs terwijl de amandelen de duurdere grondstof zijn voor de echte amandelspijs en marsepein.


ZWAAR BELAST

De diverse productieprocessen kenmerken zich door een voortdurend bewegen van mengers, kneders, roerwerken en transportbanden. In een omgeving waar veel poeders en suikers worden verwerkt en waar dagelijks intensief wordt gereinigd met veel water, hebben de machines het zwaar. Leo de Bruin is het hoofd van de Technische Dienst en weet:“We smeren dagelijks onze machines met speciale food grade vetten om te voorkomen dat onderdelen gaan corroderen en daardoor zouden vastlopen of uitvallen. Daarnaast voeren we regelmatig inspecties uit en bepalen op basis daarvan welk type onderhoud nodig is. In principe richten we ons op correctief en preventief onderhoud. Bij de snel roterende machines, zoals de suikermolen, worden door de leverancier ook trillingsmetingen aan lagers uitgevoerd in het kader van voorspellend onderhoud. Op basis van die meetwaarden kunnen we slijtage tijdig detecteren en maatregelen nemen voordat we te maken krijgen met een onverwachte uitval."Voor het uitvoeren van het onderhoud aan zowel de machines áls facilitair bestaat de Technische Dienst uit vier mensen. De Bruin zelf en drie storingsmonteurs, die allen hun eigen specialisme hebben maar in principe uit de voeten kunnen met werktuigbouwkundig én elektrotechnisch onderhoud. Elke drie weken heeft één van hen 'storingsdienst'. In die week is die persoon het centrale aanspreekpunt voor alle storingen en draait hij consignatiediensten die nodig zijn in het kader van de tweeploegendienst. De twee weken daarna draait hij mee in het reguliere onderhoud. “Deze aanpak brengt rust", weet De Bruin. “Eén man wordt aangesproken bij acute storingen terwijl de andere twee zich kunnen bezig houden met het geplande preventieve onderhoud. Natuurlijk springen we allemaal bij wanneer de werkzaamheden hierom vragen. Daarvoor zijn deze vestiging en onze TD gelukkig klein en flexibel genoeg."

ONDERHOUDSAPP

Voor het plannen van het preventieve onderhoud wordt gebruik gemaakt van onderhoudsbeheersoftware waarin alle mogelijke informatie wordt gelogd die met een specifieke storing samenhangt. Bij iedere order wordt bijvoorbeeld de oorzaak van het probleem genoteerd, evenals de oplossing. Met die informatie wordt een historie opgebouwd die op regelmatige basis wordt geanalyseerd en gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen. De geplande werkzaamheden worden via een app aan de onderhoudsmonteurs gecommuniceerd. “Iedereen heeft een eigen mobiele telefoon met een speciale app waarop de orders binnen komen. Daarbij maken we onderscheid tussen orders die bijvoorbeeld te maken hebben met hygiëne en veiligheid die hebben altijd voorrang en orders die samenhangen met een storing of een andere vorm van correctief onderhoud. Een laptop komt er niet meer aan te pas. Via de app zijn de opdrachten uit te lezen maar ook af te melden.

QR-codes
De containers hebben een QR-code, gelinkt aan een specifieke machine,en bevatten diverse onderdelen om storingen vlot te verhelpenVerder zijn alle machines voorzien van een QR-code die middels de app is uit te lezen. Via die code heeft de monteur een directe toegang tot alle relevante gegevens en documenten van de machine; variërend van toegepaste componenten en veiligheidsbladen tot aan de handleidingen, storingshistorie en de locatie waar de verschillende onderdelen zich in het magazijn bevinden." De QR-codes worden door De Bruin inmiddels ook gebruikt voor kleine containers met onderdelen die elk bij een specifieke machine horen. Deze containers kan de monteur direct meenemen wanneer er een storing is bij deze machine en heeft daarmee direct de meest voor de hand liggende componenten en producten bij elkaar die hem helpen een storing snel en efficiënt op te lossen. “Toen ik een aantal jaren geleden bij Royal Steensma begon was één van de taken om het onderhoud wat meer structuur te geven en verbeteringen door te voeren. De invoering van deze containers is één van de vele voorbeelden. Een ander aansprekend voorbeeld is de warmtewisselaar die we hebben geïnstalleerd en die de warmte van het proces afvalwater terugwint en terugvoert in productieprocessen of reinigingswerkzaamheden. Hiermee is een jaarlijkse energiebesparing van zo'n 25% gerealiseerd en kwam de terugverdientijd op ongeveer twee maanden.

Dashboard
Leo De Bruin,Hoofd TD Royal SteensmaVerder heb ik in mijn afgelopen functies bij verschillende bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie relatief veel ervaring opgedaan met het verzamelen van gegevens en met het omzetten daarvan naar informatie. Zo maak ik maandelijks een overzicht (dashboard) waarin bijvoorbeeld personeelskosten, storingsuren, geboekte uren enzovoorts grafisch worden weergegeven. Hiermee zijn eenvoudig verbanden te leggen en is het bijvoorbeeld mogelijk om de grootste kostenposten boven water te halen. Tevens biedt het dashboard een goede basis als onderbouwing wanneer het noodzakelijk is om (tijdelijk) extra personeel in te huren wanneer de werkzaamheden hier om vragen. 
"We huren ook regelmatig extra capaciteit in en werken natuurlijk ook samen met leveranciers van de diverse machines die bijvoorbeeld de inspecties en certificeringen uitvoeren. Al deze zaken goed bijhouden en documenteren is óók onderhoud en van essentieel belang om aan de vereiste wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en hygiëne te voldoen."

(Leo de Bruin, hoofd TD bij Royal Steensma)

PROJECTEN

Specifieke bottlenecks of ideeën die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld een verhoging van de productie of veiligheid of een verlaging van het energieverbruik, worden ondergebracht in zogenaamde projecten. Op dit moment loopt bijvoorbeeld een aantal projecten waarmee de productieprocessen stapje voor stapje worden geautomatiseerd. Onder andere het verpakken van de banketspijs en het labelen van de verpakkingen voor verzending hebben de aandacht. “We doen veel zelf", geeft De Bruin aan. “Maar we huren ook regelmatig extra capaciteit in en bovendien werken we natuurlijk ook samen met leveranciers van de diverse machines die bijvoorbeeld de inspecties en certificeringen uitvoeren. Al deze zaken goed bijhouden en documenteren is óók onderhoud en van essentieel belang om aan de vereiste wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en hygiëne te voldoen."Tot slot is de TD betrokken bij een groot project waarin de oude industriële gebouwen worden gesloopt en moderne gebouwen worden neergezet. De machines en installaties verhuizen daarbij naar een ander onderkomen om de productie te kunnen laten doordraaien. Voor de TD zelf wordt een nieuwe, moderne werkplaats ingericht waarin we alle reparaties en benodigde revisies zijn uit te voeren.

FOOD INNOVATION ACADEMY

Gelijktijdig met de verbouwing wordt een corridor gemaakt die de fabriek direct verbindt met de 'Food Innovation Academy', een initiatief van Rijnmondse bedrijven in de levensmiddelentechnologie om het tekort aan werknemers voor de sector aan te pakken. De Bruin: “Eén van de initiatiefnemers van dit opleidingscentrum (bedrijfsschool), dat specifiek voor deze sector jongeren opleidt op MBO en HBO niveau, is Alfred Bruin directeur van de Steensma Holding. De opleiding is inmiddels gestart en zal in een later stadium ook direct naast ons bedrijf worden gegeven. Via de corridor kunnen de studenten een kijkje nemen in onze fabriek als inspirerende omgeving waar theorie en praktijk samenkomen. Kortom: er gebeurt hier genoeg om ons 'zoet te houden'."