naar top
Menu
Logo Print

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Evonik technical services sluit strategische partnerschappen met interne klanten

In het hart van de Antwerpse haven maakt Evonik Degussa al sinds 1968 speciaalchemische tussenproducten voor diverse sectoren. Om de tien productieplants op de site van 109 hectare 'up-and-running' te houden sluit de technische dienst Evonik Technical Services strategische partnerschappen (STP's) met zijn 'klanten'. Zo ontstaat een formeel engagement tussen de 180 werknemers tellende technische dienst (TD) en het personeel van de te onderhouden installaties. “Een STP brengt transparantie en vertrouwen, wat dan weer een voedingsbodem is voor een continue verbetering en optimalisatie van de procesefficiëntie."

TECHNISCHE DIENST IN MATRIXORGANISATIE

Dat Evonik Degussa afstamt van een Duits moederbedrijf wordt nog het best geïllustreerd door de functionele matrixorganisatie van het wereldwijde concern. “Evonik bestaat uit vier segmenten", legt technical governance manager Werner Van Acker uit. “Nutrition & Care, Resource Efficiency, Performance Materials en Technology & Infrastructure. Technical Services behoort tot het laatste segment." “Deze organisatiestructuur houdt in dat men zowel horizontaal als verticaal contacten heeft", weet Tom Jacobs, afdelingshoofd Technical Services. “Daardoor kent men zijn/haar contacten persoonlijk en gebeurt kennisoverdracht heel eenvoudig."

Structuur TD

Ook Evonik Technical Services kent een splitsing in vier afdelingen:

  • mechanische afdeling
  • elektrische afdeling
  • bouwafdeling
  • consultancy

“De drie eerste afdelingen herbergen alle zowel engineering, projecten, inspectie als contractormanagement", verklaart het afdelingshoofd. “Bovendien hebben de eerste twee ook hun eigen atelier. Onder 'consultancy' werden shutdown-, contractor-, maintenance- en sparepartsmanagement en risk based maintenance ondergebracht."

Geïntegreerde dienstverlener

De meeste bedrijven in klassieke organisatiestructuur hebben een afdeling techniek die contacten met OEM, contractors en service-partners regelt. Ook kan men opteren voor een dienstverlener die die contacten verzorgt, wat vaak leidt tot een veelvoud aan communicatielijnen tussen bedrijf, dienstverlener en de andere partijen. “Evonik Technical Services is een geïntegreerde dienstverlener. Wij contacteren OEM, contractoren en servicepartners terwijl we in contact blijven met de firma Evonik", vertelt Werner Van Acker.

 

Werner Van Acker, technical governance manager bij Technical Services Evonik Degussa Antwerpen“Met STP creeren we samenwerking tussen TD en productie", Werner Van Acker  technical governance manager Technical Services Evonik Degussa Antwerpen

 


STRATEGISCH PARTNERSCHAP

Om Evonik met zijn uiteenlopende productie-eenheden als 'klant' zo goed mogelijk te bedienen, sluit Technical Services met elke eenheid separate Strategische Partnerschappen (STP). “Met de STP creëren we een samenwerkingsvorm tussen TD en productie", verklaart de technical governance manager. “Het is een formele samenwerking op lange termijn waarbij op een transparante manier afspraken worden gemaakt over de te leveren diensten. Gemeenschappelijke KPI's worden opgesteld en opgevolgd."

Gatekeeper en faktorkostenkompenzation

Met een STP wordt ook een gatekeepingfunctie gecreëerd. “Bij een noodzakelijk onderhoud kan iemand een order opstellen en dan hopen dat het juiste gebeurt", vertelt Tom Jacobs. “Met een STP ontstaat echter in de businessunit een gatekeeper die de aanvraag tot onderhoud optimaliseert en zoveel mogelijk specificeert." “Die geoptimaliseerde aanvraag maakt deel uit van de interne optimalisatie die wij nastreven", weet Werner Van Acker. “De maatregelen in dat proces compenseren de jaarlijkse stijging van de factorkosten."

HET BELANG VAN COMMUNICATIE

Een STP houdt in dat beide partijen volledig gaan voor het realiseren van de haalbare doelstellingen. Daarbij blijkt communicatie heel erg belangrijk. “Communicatie is een tweerichtingsproces", verklaart de technical governance manager. “Mensen kunnen maar betrokken worden als zij ook open en eerlijk geïnformeerd worden. Daarom publiceren wij een dashboard van inspecties en onderhoud en de KPI's. Ook beschikken we over een feedbackmanagementsysteem dat de klantentevredenheidsenquêtes en de contractorbeoordelingen verwerkt."

Duidelijke werkpakketten

Ook naar (sub)contractoren wordt er klaar en duidelijk gecommuniceerd. “Een groot deel van winst/verlies ligt bij de interfaces. Daarom maken wij onze werkpakketten voor contractors zo gedetailleerd en beschrijvend mogelijk. Dit maakt in combinatie met onze geautomatiseerde administratie dat een derde partij perfect weet wat, waar en op welke manier dit moet gebeuren. Naar de toekomst toe zijn wij ook aan het kijken naar de mogelijkheden van augmented reality (AR); het ondersteunen van onderhoudstaken door moderne communicatiemiddelen biedt mogelijkheden", licht Tom Jacobs verder toe. “Duidelijk gecommuniceerd wordt er ook tijdens de AGORIA-bijeenkomsten met de contractoren. Daar kan er zonder meteen specifiek te zijn gesproken worden over de wederzijdse verwachtingen tussen contractors en opdrachtgevers."

 

Tom Jacobs, afdelingshoofd Technical Services Evonik Degussa Antwerpen“Een technische dienst voor de hele site laat optimalisatie toe door pooling", Tom Jacobs,  afdelingshoofd,  Technical Services bij Evonik Degussa Antwerpen


POOLING VAN EXPERTISE

De technische dienst 180 man sterk bedient een tiental 'interne klanten' met elk hun specifieke processen en producten. Toch ziet het afdelingshoofd vooral voordelen aan één technische dienst voor de site: “Technical Services laat toe om via pooling enkele zaken te optimaliseren. Eerst en vooral zorgt het ervoor dat materieel ingezet kan worden over alle eenheden. Zo kunnen wij economisch en efficiënt omspringen met gereedschappen. Ook één wachtdienst voor de hele site zorgt voor een besparing. Bovendien laat het werk aan de productie-eenheden toe aan onze mensen om expertise op te bouwen. Die expertise en best practices worden ook gedeeld met en aangevuld door de diensten op de tien sites in Duitsland."

DIENST PREVENTIEF ONDERHOUD

Voor predicties van onderhoud heeft de technische dienst van Evonik een eigen interne dienst van vijf personen. “Zij voeren voortdurend onderzoek (trillingsmeting, olieanalyse ...) uit bij de verschillende productie-eenheden. Recentelijk werden ook draadloze meettoestellen geïnstalleerd voor permanente opvolging. Ook zij dragen bij tot het feit dat wij bijna 30% van het onderhoud preventief kunnen uitvoeren", verklaart Werner Van Acker trots.

PERSONEELSBELEID

De eisen in de chemische sector liggen hoog, zo ook voor het (technisch) personeel dat er aan de slag is. “Onze mensen beschikken over veel knowhow, zijn hoog opgeleid en getraind", vertelt het afdelingshoofd. “Omdat over de hele site specialistisch werk wordt verricht, beschikken wij over werknemers met specialistische kunde en technische onderhoudscompetentie. Dat begint al bij onze recrutering en selectie, die heel gericht gebeurt."

Naamsbekendheid en imago

“Aantrekkelijkheid als werkgever hangt ook samen met naamsbekendheid. Een grote, bekende firma heeft steeds een streepje voor. Daarom zijn wij actief aanwezig bij educatieve initiatieven. Zo gaan wij spreken tijdens 'Ondernemers voor de klas', organiseren wij opendeurdagen, nodigen we lagere scholen uit op bedrijfsbezoek ... Ook aan stagiairs met eindwerken wordt medewerking verleend. Belangrijk is dat er duidelijk gemaakt wordt dat in de chemische sector niet enkel laboranten werken", pleit Tom Jacobs. “Er is een nood aan heel wat technisch geschoolde mensen."

Opleiding en verantwoordelijkheid

Motivatie van het technisch personeel gebeurt bij Evonik Technical Services door bijscholing en opleidingen. Bovendien heerst er een evenwicht tussen enerzijds de voordelen van functieveranderingen en anderzijds continuïteit.EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN

In de haven herbergt Evonik Degussa Antwerpen de grootste buitenlandse vestiging van het concern Evonik Industries sinds oktober 1968 tien productie-eenheden voor speciaalchemische producten. De ruim 1.000 medewerkers van Evonik fabriceren er o.a. grondstoffen voor de productie van siliconen voor de elektro- en communicatie-industrie. De producten worden ook gebruikt als bindmiddel in drukinkten, verven en lakken. Daarnaast worden in Antwerpen ook additieven voor diervoeding, grondstoffen voor autobanden, bleekmiddelen en milieuvriendelijke herbiciden geproduceerd.