naar top
Menu
Logo Print

TECHNISCHE DIENSTSPEELT CRUCIALE ROL

Dirk Deflem, hoofd TD bij DAF Trucks Westerlo
Dirk Deflem, hoofd TD bij DAF Trucks Westerlo:
“Elke dag doe ik mijn 'ochtendgebed': een vaste ronde bij de productiemensen om op een informele manier over de storingen en het werk van de dag voordien te praten"

Nieuwe lakstraat voor DAF Trucks in Westerlo

De bouw van een hypermoderne en nieuwe lakstraat leek ons het ideale moment om kennis te maken met de onderhoudsafdeling van DAF Trucks Vlaanderen in Westerlo. Dirk Deflem, hoofd van de technische dienst van de cabinefabriek, stond ons uitgebreid te woord. “Veiligheid en een optimale machinebeschikbaarheid zijn de kernwaarden."


DAF TRUCKS VLAANDEREN

Het bouwen van assen en cabines op een veilige manier, volgens de geldende kwaliteitsnormen en specificaties van de klant; het is de filosofie van de afdeling DAF Trucks Vlaanderen in Westerlo, waar 2.300 mensen op dit moment zo'n 500 assen en 200 cabines per dag produceren, bestemd voor de zware en middelzware trucks die in Eindhoven en het Britse DAF-Leyland van de band komen. Concreet beschikt de afdeling over 380.000 m2 bedrijfsoppervlakte, waarop een assenfabriek en een cabinefabriek gevestigd zijn. Het spreekt voor zich dat een onderneming van een dergelijke grootteorde heel wat belang heeft bij een tot in de puntjes georganiseerde technische dienst. Een uitdaging die Dirk Deflem, hoofd van de technische dienst van de cabinefabriek, samen met zijn collega Ann van der Heggen, hoofd van de technische dienst van de assenfabriek, op zich heeft genomen. Samen met de 99 personeelsleden op de onderhoudsafdeling streven ze naar een veilige werkplek en trachten ze de machinebeschikbaarheid te borgen.


PRODUCTIE

De onderdelen voor een cabine worden onder andere voorgevormd in de pershal van de hoofdzetel van DAF in Eindhoven. Ze worden in de cabinefabriek in Westerlo door een zestigtal robots in elkaar gezet en aan elkaar gelast. In de lakstraat krijgt de cabine vervolgens een voorbehandeling voor corrosiebescherming en een eindaflak als esthetische afwerking. Jaarlijks worden er meer dan duizend verschillende kleuren op de cabines gespoten. Ten slotte gaat de cabine naar de assemblagelijn, waar ze de aankleding in het interieur en aan het exterieur verzorgt. De in Westerlo afgewerkte cabines en assen worden naar Eindhoven en DAF UK vervoerd, om samen met het chassis en de motor geassembleerd te worden tot een afgewerkte truck.

Lakstraat

“Hier schuilt meteen een van de grootste uitdagingen van onze onderhoudsdienst“, vertelt hoofd van de technische dienst cabinefabriek Dirk Deflem. “De bestaande lakstraat, gebouwd in 1984, wordt continu uitgedaagd om de toenemende volumes te verwerken. Het schoonmaken en het preventieve onderhoud moeten daardoor steeds in het weekend gebeuren, in een tijdspanne van 24 uur. Dat is krap, waardoor er geen minuut te verliezen valt en alles tot in de details geregeld moet zijn.“ DAF wil zijn groeiende succes in Europa en daarbuiten verder uitbouwen en besloot daarom onlangs om een volledig nieuwe lakstraat te realiseren in Westerlo. Door die investering zal de productiecapaciteit van de cabinefabriek met zo'n 50% toenemen. De nieuwe lakstraat wordt 144 m lang, 58 m breed, 26 m hoog, en beslaat drie verdiepingen. Het wordt in zijn soort de modernste ter wereld. “De New Cab Paint Shop zal volgend jaar zonder twijfel onze voornaamste bezigheid zijn“, klinkt het. “Momenteel besteden we vooral aandacht aan een minutieuze planning om vloeiend over te schakelen naar de nieuwe lakstraat", aldus Dirk Deflem.


SPECIFIEKE UITDAGINGEN

Organisatie technische dienst

De technische dienst bij DAF Trucks Vlaanderen in Westerlo beschikt over 38 monteurs voor de assenfabriek, 56 monteurs voor de cabinefabriek, enkele maintenance engineers, een verantwoordelijke voor het onderhoud van gebouwen en terreinen, en een verantwoordelijke voor het onderhoud van rollend materiaal, nl. de heftrucks. In elke ploeg zorgt een werkvoorbereider ervoor dat de mensen goed kunnen werken (schema's, materialen, opleidingen …), en zal een werkmeester toezien op de verdeling van het werk en de verdeling van de prioriteiten over de verschillende afdelingen. Een bijkomende taak van de werkmeesters in het weekend is het controleren van de preventieve taken door het proefdraaien.Op dinsdagvoormiddag komen de werkmeesters van de weekendploeg op 'audiëntie' bij het hoofd van de technische dienst en de werkvoorbereider van het weekendwerk. Daar overlopen ze de eventuele problemen van het voorbije weekend en wordt de planning voor de volgende weekendshift opgesteld. “Dat gebeurt concreet met SAP. Daar wordt dan een tabel van opgemaakt, waarop de werkmeesters per taak OK of NIET OK aanduiden. We moeten erover waken dat mogelijke achterstanden binnen de perken blijven." Wekelijks steken Ann van der Heggen van de assenfabriek en Dirk Deflem van de cabinefabriek overigens de koppen bij elkaar. Hun machineparken verschillen fundamenteel van elkaar, maar ze willen wel hetzelfde bereiken: een veilige werkvloer en een optimale machinebeschikbaarheid. “Elke morgen doe ik mijn vaste ronde bij de productiemensen“, vertelt Dirk Deflem. “Je kunt het ook wel omschrijven als het ochtendgebed. Op een informele manier kunnen de mensen me op de hoogte brengen van hun bekommernissen op de werkvloer en worden ze gerustgesteld door de genomen acties toe te lichten. Die communicatiecirkel neemt doorgaans een uur tijd in beslag, maar levert heel wat resultaat op. Alles wat ook maar een beetje afwijkt van de norm op het gebied van veiligheid, wil ik weten. Er zijn strikte procedures, en daar ben ik streng op. Zo eis ik bijvoorbeeld dat de noodstoppen regelmatig worden gecontroleerd."

Preventief onderhoud uitbesteden

“De voornaamste bezigheid van onze eigen technische dienst is het oplossen van storingen“, vertelt Deflem. “De mensen die vast in dienst zijn, hebben de nodige opleidingsuren gekregen en weten perfect hoe onze installaties en machines werken. Ze hebben de nodige knowhow om een storing zo snel mogelijk op te lossen.
Wat het preventieve onderhoud betreft, wordt het werk vooral (80-85%) uitbesteed aan externe partijen. Er bestaan gespecialiseerde bedrijven voor mechanisch onderhoud die over de nodige vervangstukken en gereedschappen beschikken in geval van nood. Bovendien kunnen we voor die taken een stappenplan opstellen en beschrijven wat er moet gebeuren. Het is dus gemakkelijker om die taken uit handen te geven. Daarnaast zullen we ook het gespecialiseerde robotonderhoud uitbesteden aan vakmensen van de fabrikant die over de vereiste kennis beschikken om dergelijke werkzaamheden uit te voeren."

Drie jaar zonder arbeidsongeval
DAF in Westerlo draagt veiligheid hoog in het vaandel
DAF Trucks in Westerlo draagt veiligheid hoog in het vaandel

Het hoofd van de technische dienst stelt de planning op en waakt over de veiligheid van zijn medewerkers. “Alles wordt tot op het uur rigoureus voorbereid en ik zorg ervoor dat verschillende partijen nooit op hetzelfde moment aan één machine tegelijk moeten werken. Of dat ze niet boven elkaar bezig zijn. Zo vermijden we gevaarlijke situaties op het werk.“ De technische dienst van DAF Trucks Vlaanderen in Westerlo heeft de voorbije drie jaar geen enkel arbeidsongeval met werkverlet gekend. Dirk Deflem: “De doelstelling is om daar nu vijf jaar van te maken. Iets wat we alleen maar kunnen bereiken door aandacht voor details en een degelijke planning."


Budget

Terwijl in crisistijden de tendens doorgaans bestaat uit het inkrimpen van het personeelsbestand en daarmee ook de technische dienst, blijkt de opvatting bij DAF Trucks Vlaanderen in Westerlo anders te zijn. “Natuurlijk wordt hier ook goed op de budgetten gelet, maar het goed onderhouden van de machines is een bewuste keuze van het bedrijf. We gaan voor veiligheid en kwaliteit, daar wordt niet aan getornd."

De gemotiveerde werknemers van DAF Trucks in Westerlo ter gelegenheid van een etentje naar aanleiding van twee jaar zonder arbeidsongeval met werkverlet
De gemotiveerde werknemers van DAF Trucks in Westerlo ter gelegenheid van een etentje naar aanleiding van twee jaar zonder arbeidsongeval met werkverlet
Gemotiveerd personeel

“De mensen die hier aan de slag gaan, hebben doorgaans een diploma bachelor of middelbaar met ervaring. We zijn geen diplomafreaks, maar de mensen hebben wel een bepaald technisch niveau nodig“, klinkt het. Minstens twee tot drie weken per jaar krijgen de medewerkers bovendien een opleiding. Dat kan gaan over nieuwe machines in de lakstraat of simpelweg een opfriscursus. “De mensen die hier werken, zijn gemotiveerd door de taken die ze moeten uitvoeren. DAF Trucks Vlaanderen is een van de grootste bedrijven uit de streek. Daarnaast zijn de uitdagingen op de technische dienst niet min. Op zoek gaan naar de storing, nadenken over een oplossing en een verbetering voorstellen. Zo worden de monteurs geprikkeld en zit er voldoende afwisseling in hun job.“ Dat blijkt ook uit de cijfers. Het verloop van personeel op de dienst is erg laag.TOEKOMST

De maintenanceprojecten zijn vooral geënt op storingsanalyse
De maintenanceprojecten zijn vooral geënt op storingsanalyse

Periodiek wordt er op de technische dienst van DAF in Westerlo een top 3 van de meest voorkomende problemen opgemaakt. De maintenance engineers gaan hier dan mee aan de slag om verbeteracties te implementeren. “Een bewuste keuze om het slechts bij drie problemen te houden. Het is niet realistisch om een top 20 te maken en vervolgens met 600 dingen tegelijk bezig te zijn. Beter grondig en goed“, aldus Dirk Deflem. De maintenanceprojecten zijn vooral geënt op de storingsanalyse via het eigen analyseprogramma. “Onze doelstellingen en ambities zijn in de eerste plaats om een stabiel productieproces te krijgen, door een optimale machinebeschikbaarheid te borgen en preventief onderhoud buiten de productie-uren uit te voeren en daarnaast om van die drie jaar zonder arbeidsongeval met werkverlet minstens vijf jaar te maken.“


DAF TRUCKS IN EEN NOTENDOP

DAF Trucks Westerlo

DAF Trucks is sinds 1996 onderdeel van het Amerikaanse bedrijf PACCAR. Het internationale bedrijf verkoopt vrachtwagens onder de naam Kenworth, Peterbilt en DAF. Wereldwijd realiseert PACCAR vandaag met 23.000 mensen een omzet van 19,12 miljard USD. In 1928 werd in Eindhoven, Nederland de basis gelegd van het huidige DAF Trucks. Intussen heeft het bedrijf nog productielocaties in Leyland (Groot-Brittannië), Ponta Grossa (Brazilië) en Westerlo.

Afdeling Westerlo

DAF Westerlo werd opgericht in 1966. Het was in de eerste plaats een cabinefabriek voor de assemblagelijn in Eindhoven, maar later kwam daar ook een lakstraat en assenfabriek bij. De site heeft een oppervlakte van 380.000 m², waarvan 70.000 m² bebouwd. De afdeling in Westerlo stelt 2.300 mensen tewerk.