naar top
Menu
Logo Print

Appetijt voor ondernemerschap groeit gestaag

Resultaten nieuw KMO-rapport Unizo, UCM en Graydon
magazine

Het aantal kmo's in België (van eenmanszaken tot bedrijven met 49 werknemers) is in 2018 andermaal naar een recordhoogte gestegen. Ze zijn nu in totaal met 1.166.233, een netto toename met 2,7% of 30.543 extra kmo's ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het nieuwste KMO-rapport van Unizo, UCM en Graydon. In Vlaanderen kwamen er het afgelopen jaar 18.579 kmo's bij, goed voor + 2,9%. Dat brengt het totaal in Vlaanderen op 652.650, of 56% van het totaal aantal kmo's in België.
Tussen 2009 en 2018 is het aantal kmo's in Vlaanderen onafgebroken toegenomen. In totaal mocht Vlaanderen het afgelopen decennium 21,5% extra vennootschappen en 18,5% bijkomende eenmanszaken verwelkomen. Naast de vele kmo’s met personeel zijn er ook, in het bijzonder in Vlaanderen, een hoog aandeel kmo’s en eenmanszaken zonder personeel. Bedroeg hun aandeel in 2009 nog 84,6%, dan is dat in 2018 al 88%. Dat hoge aandeel valt voor een groot deel te verklaren door de toename van het aantal freelancers.
Verder blijkt dat de solvabiliteit en liquiditeit van kmo’s in het afgelopen jaar andermaal is verbeterd. Hun schuldgraad was de voorbije tien jaar nooit lager, met een mediaanwaarde van 59,4% in Vlaanderen. En nergens in die periode waren kmo's beter in staat dan vandaag om hun schulden op korte termijn te financieren. Logisch gevolg van de blakende financiële gezondheid van de ondernemingen is eveneens het relatief kleine aandeel van bedrijven (slechts 10% in Vlaanderen) met een verhoogd risico op een faling.

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354